Rechtenorganisatie wil onderzoek naar Bush

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft de regering van president Obama vandaag in een rapport opgeroepen een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar aanleiding van „overdonderend bewijs” van martelingen op gezag van voormalig president Bush en andere hoge ambtsdragers.

Human Rights Watch beschrijft in het rapport de Amerikaanse ondervragings- en martelingspraktijken. Daarbij richt de mensenrechtenorganisatie zich in het bijzonder op schendingen door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in de jaren na 11 september 2001. Het gaat om het opsluiten van gevangenen zonder proces en om martelen in geheime CIA-gevangenissen. Ook zouden gevangenen doelbewust naar andere landen overgebracht zijn (rendition).

„De VS zijn wettelijk verplicht deze misdaden te onderzoeken”, aldus Kenneth Roth, directeur van Human Rights Watch. „En als de VS het niet doen, moeten andere landen een onderzoek instellen.” Roth verweet president Obama dat hij de beweerde martelingen als een „onfortuinlijk beleid in plaats van als een misdaad” behandelt.

In 2009 stelde de Amerikaanse Minister van Justitie Eric Holder al een strafrechtelijk onderzoek in naar geweld tegen gevangenen, maar toen werden alleen misdragingen onderzocht die niet waren ingegeven van hogerhand. Human Rights Watch zegt nu dat er sprake was van een overheidsbeleid dat die schendingen mogelijk maakte, of daar zelfs opdracht toe gaf. Het onderzoek zou zich volgens de organisatie moeten richten op de rol van voormalige gezagsdragers als president Bush, minister Rumsfeld (Defensie) en CIA-directeur Tenet.