Personeel kinderopvang permanent gescreend

De politie gaat gegevens uitwisselen met andere EU-landen.

Het personeel van kinderdagverblijven zal permanent worden ‘gescreend’ op misstappen. Het Justitieel Documentatie Systeem, waarin alle strafbare feiten worden geregistreerd, zal worden gekoppeld aan de namen van iedereen die in de kinderopvang werkt. Wordt iemand veroordeeld, dan krijgt de werkgever bericht. Ook zullen sollicitanten vanaf volgend jaar alleen een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) krijgen wanneer zij ook in andere Europese landen niet zijn veroordeeld voor misbruik van kinderen. De politie gaat gegevens uitwisselen met andere landen in de EU. Dat kondigden de ministers Kamp en Opstelten aan. (NRC)