Manager boven de 65 wil doorwerken na pensioen

Driekwart van de managers verwacht ook dat doorwerken na het vijfenzestigste levensjaar zal moeten.

Bijna de helft van de Nederlandse managers geeft aan na de pensionering te willen doorwerken.

Dat blijkt uit onderzoek onder 2.400 managers van werving en selectiebureau Robert Half in tien landen. Het overgrote deel daarvan heeft wel als voorwaarde dat dit werk flexibel kan.

In de meeste Europese landen is de bereidheid om te werken na pensionering hoger dan in Nederland. Tweederde van de Franse en de Duitse managers blijkt hiertoe bereid. Iets meer dan de helft van de managers in België wil na zijn vijfenzestigste doorwerken.

Ongeveer driekwart van de Nederlandse managers verwacht ook echt dat ze na hun vijfenzestigste moeten doorwerken. Dit is het hoogste percentage van Europa. In België denkt maar 44 procent van de managers na de pensioengerechtigde leeftijd te moeten werken. In Duitsland, waar in 2007 de pensioenleeftijd al is verhoogd naar 67 jaar, is dat iets hoger: 46 procent.

Ongeveer één op de drie Nederlandse managers wil na de pensionering maatschappelijke betrokken blijven en bijvoorbeeld zijn of haar tijd besteden aan een goed doel. Dat is een veel hoger percentage dan in andere landen: gemiddeld wil één op de vijf managers veel tijd aan hobby’s besteden. Ook genoemd: werken als consultant voor andere bedrijven (19 procent) en een eigen bedrijf starten (6 procent).

Nederlandse managers die wel willen stoppen, doen dat omdat ze meer tijd willen besteden aan persoonlijke bezigheden. Eén op de drie managers zegt lang genoeg gewerkt te hebben en 13 procent zegt meer dan voldoende geld te hebben om zonder werk te kunnen leven. (Novum)