Kabinet: campagnes Postbus 51 succesrijk

De Postbus 51-campagnes tegen onder meer alcoholgebruik in het verkeer, huiselijk geweld en discriminatie zijn succesrijk. De kosten voor publieksvoorlichting via de landelijke tv-zenders zijn in zes jaar meer dan gehalveerd, van 18,9 miljoen euro in 2005 naar 9,3 miljoen euro vorig jaar.

Dat schrijft het kabinet in de jaarlijkse evaluatie van Postbus 51. Minister-president Rutte is positief over de campagnes die vallen onder ‘zijn’ Rijksvoorlichtingsdienst, maar hij voert wel enkele wijzigingen door. Het merk Postbus 51 gaat verdwijnen, het aantal campagnes wordt verlaagd van achttien vorig jaar naar tien in 2011 en er wordt nagedacht over meer inzet van internet en sociale media.

Over de effectiviteit van grootschalige overheidscampagnes die onder meer het publiek moeten aanzetten tot ander gedrag, wordt al jaren gediscussieerd. Het ministerie van Volksgezondheid maakte in mei bekend dat het geleidelijk stopt met campagnes voor gezonder leven. De campagnes tegen alcoholmisbruik en roken stoppen. Naar campagnes voor onder meer veilig vrijen en orgaandonatie wordt kritisch gekeken.

Van alle Postbus 51-campagnes werd die voor orgaandonatie juist het best herinnerd, zo staat in het rapport. Deze campagne heeft naast de reguliere inzet van Postbus 51-spotjes, voorafgaand aan reclame op de publieke en commerciële zenders, ook veel gratis publiciteit opgeleverd. De campagne ‘Nederland leeft met water’ wordt het minst goed herinnerd.

Volgens het kabinet zorgen de campagnes er vooral voor dat mensen meer te weten komen over een bepaald thema. Houding en gedrag van het publiek blijken veel lastiger te beïnvloeden met tv-spotjes. Het publiek gaf de Postbus 51-campagnes vorig jaar een rapportcijfer van 6,9. In 2007 was dat een 6,6.

De campagnes die het kabinet volgend jaar wil voeren maakt het op Prinsjesdag bekend. Zij vallen in een van de vijf clusters: veiligheid, welvaart, duurzaamheid, gezondheid en maatschappelijke samenhang.