Giro 555 open voor 'ergste hongersnood in 60 jaar'

De Samenwerkende Hulporganisaties hebben giro 555 opengesteld voor de slachtoffers van de aanhoudende droogte en voedselcrisis in de Hoorn van Afrika. De SHO zeggen dat de ergste hongersnood in zestig jaar dreigt. In delen van Kenia, Ethiopië en Somalië is door het uitblijven van twee regenseizoenen al sinds vorig jaar sprake van zeer ernstige droogte. De verwachting is dat het nog lang gaat duren voordat het er zal regenen. „Hierdoor worden miljoenen mensen door hongersnood getroffen, de ergste hongersnood in zestig jaar”, aldus de SHO. Vorige week stelde het Rode Kruis al rekeningnummer 5125 open vanwege de droogte en voedselcrisis. Giro 555 wordt alleen gebruikt voor grote rampen zoals de tsunami op Tweede Kerstdag 2004 en de aardbevingen in Haïti en Pakistan. In totaal is 23 procent van de mensen volgens de organisaties ondervoed. Bij 15 procent wordt doorgaans gesproken van een ramp. (NRC)