Werkgelegenheidsgroei VS laat te wensen over

Het rapport over de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers moet deskundigen die vinden dat de overheidsbegroting moet krimpen stof tot nadenken geven. Nu de economen hadden verwacht dat de werkgelegenheid in juni met 100.000 personen zou stijgen, is de daadwerkelijke groei van 18.000 arbeidsplaatsen een bittere pil voor een land dat nog verwikkeld is in een stevig bezuinigingsdebat.

De tegenvaller van afgelopen maand werd nog eens verhevigd door een terugval van de lonen. En meer dan 250.000 mensen hebben de jacht naar een baan maar helemaal opgegeven. In dit tempo zou het meer dan dertig jaar duren om de 7 miljoen banen terug te krijgen die tijdens de recessie verloren zijn gegaan.

De basis van het probleem is de weigering van particuliere ondernemingen om nieuwe werknemers aan te nemen, ondanks een sterke opleving van de winsten sinds de financiële crisis van 2008. De 57.000 mensen die het bedrijfsleven in juni heeft aangenomen, was nog niet de helft van wat er was verwacht. En een daling van de tijdelijke arbeidsplaatsen en het aantal gewerkte uren kan duiden op een verdere zwakte van de arbeidsmarkt in de komende maanden.

Toch is de aanhoudende achteruitgang van de werkgelegenheid in de publieke sector – 39.000 banen de afgelopen maand – eveneens een flinke aderlating. Vorig jaar hebben de krap bij kas zittende federale, statelijke en lokale overheden 659.000 arbeidsplaatsen geloosd. Dat heeft meer dan een derde van de werkgelegenheidswinst in de particuliere sector ongedaan gemaakt. Dit mag de wetgevers in Washington die de degens aan het kruisen zijn over het begrotingstekort, niet ontgaan.

De chronische tegenvallers hebben hun tol geëist. De autoriteiten op staats- en lokaal niveau zagen zich al gedwongen pijnlijke ingrepen te doen, onder meer in de onderwijsuitgaven, om de dalende inkomsten en het einde van de royale stimuleringspakketten van de federale overheid te compenseren. Nu is die federale overheid zelf aan de beurt.

Democraten en Republikeinen voeren hevige discussies over hoe er het komende decennium 4.000 miljard dollar moet worden bezuinigd. Als belastingverhogingen niet mogelijk zijn vanwege hun negatieve invloed op de arbeidsmarkt, zullen vergaande bezuinigingen de enige manier zijn om het begrotingsgat te dichten.

Maar ook deze oplossing kan veel Amerikanen hun baan kosten. Dat zorgt ervoor dat vooral de structuur van het plan van belang is. Het aanhalen van de broekriem kan onvermijdelijk zijn, maar moet van de nodige waarborgen worden voorzien. Het werd vorige week pijnlijk duidelijk dat de particuliere sector niet klaar staat om alle nieuwe werklozen een baan te geven. De regering kan het zich daarom niet veroorloven de rij werkzoekenden nog langer te laten worden.

Agnes T. Crane

Vertaling Menno Grootveld