VEB wordt ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld

In NRC Handelsblad van 15 juni komt bestuursvoorzitter Loek de Vries van TenCate aan het woord over een interview dat hij gaf aan Effect, het magazine van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). De Vries maakt zich boos over de weergave van zijn uitspraak in Effect „dat TenCate er naar streeft om altijd tegen de laagst mogelijke kosten te produceren”. De reactie van De Vries: „Die hebben het dus niet begrepen” en „ongelooflijke bullshit”.

Ik wil erop wijzen dat dit letterlijk zo gezegd is door De Vries. Dat blijkt ook uit de bandopname van het gesprek. Ook heeft De Vries de passage laten staan bij de autorisatie van de tekst. Het is kwalijk dat hij nu wegloopt van zijn uitspraak en daarmee Effect en de VEB in een kwaad daglicht stelt. Jammer dat NRC Handelsblad hem daartoe in staat heeft gesteld zonder even zijn licht op te steken bij de VEB – een normaal journalistiek gebruik.

Jan Maarten Slagter

Directeur VEB NCVB

    • Jan Maarten Slagter
    • Directeur Veb Ncvb