Medici zijn beïnvloed door farmaceutische industrie

René Kahn, biologisch psychiater, blaast weer eens hoog van de toren (NRC Handelsblad, 30 juni). Hij beweert dat medicijnen zó veilig zijn en zó goed werken, dat daardoor het aantal psychiatrische patiënten de laatste jaren dramatisch is toegenomen. Je zou het tegendeel verwachten. Is Kahn dan niet op de hoogte van de crisis en verontrusting in de psychiatrie? Zie de New York Review of Books van juni en juli, waarin nieuwe boeken van kritische psychiaters besproken worden. Medicijnen blijken meestal niet beter te werken dan placebo’s. De oorzaken van psychiatrische ziektes zijn onbekend. Als een willekeurig medicijn werkt, nam men eenvoudig aan dat een tekort van de toegediende chemische stof de oorzaak van de ziekte zou zijn! Een bewijs uit het ongerijmde.

Volgens Kahn kunnen psychiaters als enigen betrouwbare diagnoses stellen. Echter, het is bekend en verontrustend hoe medici, psychiaters voorop, worden bewerkt en omgekocht door de farmaceutische industrie. Hoe meer (ernstige) diagnoses des te meer pillen er voorgeschreven kunnen worden. Bingo voor de corrupte farmaceutische industrie. Hoe meer kinderen zogenaamd ADHD hebben, hoe meer ritalin verkocht kan worden, terwijl dat medicijn niet op kinderen getest is en de langetermijneffecten onbekend zijn. Psychiatrische diagnoses worden gebaseerd op het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) dat bij iedere nieuwe editie uitbreidt. Hoe meer diagnoses, hoe meer ernstige ziektes, hoe beter lijkt het. En dat terwijl wetenschappelijke criteria en validiteit ontbreken. De DSM wordt eenvoudig samengesteld door een commissie die op subjectieve gronden beslist welke en hoeveel verschillende diagnoses erin komen. Nederlandse psychiatrie, word wakker!

Dr. H. C. Freud

Psycholoog-psychoanalytica, Amsterdam

    • Dr. H. C. Freud