Kamermeerderheid: onderzoek financieel tekort Slachtofferhulp

Een meerderheid in de Tweede Kamer eist een onderzoek naar de financiële problemen bij Slachtofferhulp Nederland. VVD, CDA, PvdA en GroenLinks willen dat duidelijk wordt hoe het tekort van twee miljoen euro kon ontstaan bij de semi-publieke instelling.

Zaterdag bleek uit onderzoek van NRC-redacteuren Daniëlle Pinedo en Jeroen Wester dat Slachtofferhulp Nederland aan de grond zit. Binnen een paar jaar is vrijwel het gehele eigen vermogen verdampt doordat de stichting stelselmatig meer uitgaf dan ontving. De organisatie voerde de afgelopen weken spoedoverleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat vorig jaar zestien miljoen euro subsidie verstrekte. Er is inmiddels een vacaturestop van kracht, mogelijk worden er vestigingen gesloten.

“Er zal zorgvuldig moeten worden uitgezocht of verwijtbaar is gehandeld”, zegt Ard van der Steur (VVD). “En ook of de zorg aan slachtoffers tekortschoot door deze financiële perikelen.” Volgens Madeleine van Toorenburg (CDA) kunnen nieuwe tekorten alleen maar worden voorkomen als duidelijk wordt hoe de tekorten zijn ontstaan. “Daar hoeft geen duur onderzoeksbureau aan te pas te komen, maar belangrijk is wel dat de onderste steen boven komt.” Jeroen Recourt (PvdA): “Hier moet een goede accountant op worden gezet, al vind ik de vraag ‘hoe lossen we dit op’ minstens zo belangrijk.”

‘Belachelijk dat directeur meer dan ton verdient’

De personeelskosten bij Slachtofferhulp zijn de laatste jaren sterk gestegen. De cao-loonkosten namen tussen 2006 en 2010 met 12 procent toe. De beloning van voormalig directeur Jaap Smit steeg met 17 procent, tot ruim 136.000 euro. De nieuwe directeur verdient 112.000 euro. “Belachelijk dat een directeur van een dergelijke organisatie meer dan een ton per jaar verdient”, vindt Sharon Gesthuizen (SP). “Daarop kan de organisatie sowieso al bezuinigen.” De SP is niet tegen een onderzoek, maar ziet “niet direct” de noodzaak daartoe. Ook D66 vindt het nog wat vroeg. “Eerst moet de verantwoordelijk bewindspersoon exacte informatie aan de Kamer verstrekken”, zegt Gerard Schouw.

Onder leiding van Jaap Smit, die vorig jaar voorzitter van vakcentrale CNV werd, kreeg Slachtofferhulp Nederland een grotere naamsbekendheid en werden de activiteiten fors uitgebreid. Om de dienstverlening aan slachtoffers te verbeteren, sprak Smit het eigen vermogen aan, vertelde diens opvolger Harry Crielaars zaterdag in NRC Handelsblad. “Er was onvoldoende oog voor het belang van buffers. Dat beperkt nu de flexibiliteit van onze organisatie.”