Etentje

Een specialistische rechter had ons veel gedoe bespaard in de rechtszaak tegen Wilders, schreef Willem F. Korthals Altes (Opinie, 6 juli). Het is gebruikelijk dat beslissingen door een rechter worden geconcipieerd, waarna het concept aan de anderen ter goedkeuring wordt voorgelegd. Van een eenzijdige beslissing is dan ook geen sprake.

Korthals Altes wekt bovendien de indruk dat er een specialisatie bestaat op het terrein van groepsbelediging, maar dit lijkt me nu juist een zaak die in ontwikkeling is. Een doorsnee rechtbank moet in staat zijn hierover een oordeel te geven zonder dat er een specialist aan te pas komt. Dankzij deze uitspraak is het begrip nader gedefinieerd. Het ‘gedoe’ is alleen ontstaan door het beruchte etentje.

Wil van Willigen

Voormalig rechter-plaatsvervanger, Amsterdam