Crèchepersoneel steeds screenen

Het personeel van kinderdagverblijven zal permanent worden ‘gescreend’ op misstappen, zoals het aanschaffen van kinderporno. Het Justitieel Documentatie Systeem, waarin alle strafbare feiten worden geregistreerd, zal voortaan worden gekoppeld aan de namen van iedereen die in de kinderopvang werkt. Wordt iemand veroordeeld, dan krijgt de werkgever bericht. Ook zullen sollicitanten voor functies op een kinderdagverblijf vanaf volgend jaar alleen een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) krijgen wanneer zij ook in andere Europese landen niet zijn veroordeeld voor misbruik van kinderen. Om dit te garanderen, zal de politie gegevens uitwisselen met andere landen in de Europese Unie.

Deze maatregelen kondigen de ministers Henk Kamp (Sociale Zaken, VVD) en Ivo Opstelten (Veiligheid, VVD) vandaag aan in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor dit beleid is de Amsterdamse zedenzaak die in december aan het licht kwam. Hoofdverdachte Robert M. blijkt tientallen peuters en baby’s ernstig te hebben misbruikt op kinderdagverblijf ’t Hofnarretje waar hij twee jaar werkte. Ook kinderen bij wie hij thuis oppaste, misbruikte hij. Hij filmde het misbruik en verspreidde dat als kinderporno via internet. M. zou tijdens verhoren de namen genoemd hebben van 87 kinderen die hij misbruikte.

Na zijn arrestatie bleek dat hij al in 2003 was veroordeeld in Duitsland voor het maken van kinderporno. Toch kreeg hij hier de noodzakelijke Verklaring omtrent het Gedrag omdat Justitie niet beschikt over gegevens uit het buitenland. Het VOG bewijst nu nog dat iemand in Nederland geen criminele antecedenten heeft. Ook bleken ouders al te hebben geklaagd bij de leiding van ’t Hofnarretje over raar gedrag van M.

In maart oordeelde de commissie-Gunning, die de gang van zaken rond ’t Hofnarretje onderzocht, dat de cultuur op de crèche gesloten was, dat niemand twijfels over collega’s durfde uit te spreken en dat de leiding winst belangrijker leek te vinden dan veiligheid voor de kinderen.

In april kondigde minister Kamp het ‘vierogenprincipe’ aan, waarbij altijd minstens twee medewerkers zicht hebben op de kinderen in elke groep. Dat zou de sociale controle vergroten. Kamp eist dat de branche binnen zes maanden een voorstel indient om de organisatie op kinderdagverblijven te verbeteren.