Uw slalom kan snel afgelopen zijn

Beste meneer Rutte,

Ik wil u graag feliciteren. Een start als deze moet de droom zijn van elke beginnende premier. Direct na uw aantreden werd u gebombardeerd tot great communicator. Uw lach is al beroemder dan die van uw partijgenoot Gerrit Zalm. Zelfs oppositieleiders zeggen dat om uw hoofd een „aureooltje” hangt.

Dat zeggen ze, hoewel u grote bezuinigingen hebt aangekondigd. Die besparingen raken honderdduizenden mensen, van gehandicapten tot kunstenaars. Sommige critici verwijten u dat u het liberale gedachtegoed verloochent. Deze kritiek lijkt evenwel van u af te glijden. De peilingen laten de ene goede prognose na de andere zien.

Uw optimistische woorden zijn uw wapen. U bent retorisch superieur aan uw tegenstanders. Uitkeringen moeten geen vangnet zijn, maar een springplank. Als we gehandicapten niet als gehandicapten labelen, worden ze vanzelf mensen aan wie niets mankeert. Als de overheid zich terugtrekt, zullen mensen samenwerken uit eigen beweging. Zo bezien wordt het liberalisme een ideologie voor ons allemaal. De VVD trekt ons aan het nekvel omhoog uit de staatsruif. Ze wijst ons op onze capaciteiten. De vrijheid lonkt.

Uw frisse, simpele verhaal spreekt ons aan. Uw oneliners doen de rest. Neem uw belofte om „Nederland terug te geven aan de Nederlanders”. Bedoelde u dat u de macht van de bureaucraat zult teruggeven aan de burger? Of dat u dit land zult teruggeven aan de autochtonen? Niemand weet het. Iedereen is tevreden.

Helaas kunt u niet blijven teren op uw retoriek. De realiteit staat klaar om u in te halen. Wat als blijkt dat gehandicapten gehandicapt blijven en dat mensen elkaar verdringen op de springplank, zonder werkgevers die hen willen aannemen?

Wat zult u doen als de praktijk weerbarstiger blijkt dan het optimistische verhaal en als duidelijk wordt dat ‘eigen verantwoordelijkheid’ geen toverformule is?

Ook niet onbelangrijk – tot waar reikt uw pragmatisme? Hoe ver mag Geert Wilders gaan met het beledigen van moslims? Hoeveel antiliberale eisen mag de SGP stellen? Hoe zult u verantwoorden dat een liberale partij haar prioriteit niet heeft liggen bij onderwijs en onderzoek, als blijkt dat Nederland niet in de buurt komt bij die vijfde plaats in de rangorde van kenniseconomieën? Met andere woorden – wat doet u als uw soepele interpretatie van het liberalisme zich tegen u keert?

Ik feliciteer u met uw – tot op heden geslaagde – slaloms en koorddansacts. Het kan ineens afgelopen zijn.

Geniet van uw vakantie.

Floor Rusman

Student politieke ideeëngeschiedenis. Schrijft columns voor happyChaos.