U kunt leren van uw vakantieland België

Geachte minister Rosenthal, beste Uri,

Betaalde vakantiedagen zijn een fundamenteel mensenrecht. Dit staat in artikel 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Ongetwijfeld zitten de hogepriesters van het Europees Hof deze dagen dus op de camping. Ik hoop maar dat ze geen mensenrechtenschendingen tegenkomen. De commissie gelijke behandeling heeft afgelopen week bepaald dat een happy hour voor vrouwen discriminatie is. Wat denk je, Uri? Betekent dat het einde van de campingdisco?

In uw vakantieland België wil maar geen regering van de grond komen. De Belgen hebben ontdekt dat ze eigenlijk niet bestaan. De Vlamingen en de Walen zien niet meer in waarom ze toch samen een staat zouden moeten vormen.

Gelukkig hebben ze Herman van Rompuy. In een speech in november vorig jaar zei hij dat de „homogene natiestaat dood” is. Zou hij willen dat heel Europa wordt zoals zijn eigen land-dat-geen-land-is, België? Zou het toeval zijn dat de Europese Unie als hoofdstad Brussel heeft uitgekozen?

Het is eerder het tegenovergestelde. Herman van Rompuy zal heel Europa verenigen. Wat in honderdtachtig jaar niet lukte in België, een land dat bestaat uit slechts twee verschillende nationaliteiten, zal Herman van Rompuy wél lukken met 27 verschillende staten.

Omdat een monetaire unie zonder politieke unie onhoudbaar is, wordt – dankzij de te verwachten crisis in Griekenland – een steeds verdere Europese statelijkheid opgetuigd. „De grootste vijand van Europa is angst”, aldus de grootheid Herman van Rompuy. Mark Rutte ging hier zelfs in mee, toen hij in februari zei bereid te zijn om „bakken vol soevereiniteit” over te dragen aan Brussel. Bezat hij die dan ooit? Was soevereiniteit geen eigendom van het volk?

Terwijl Herman van Rompuy met zijn grote verenigingswerk bezig is, stel ik voor dat wij een zomerexcursie organiseren door voormalig Joegoslavië, om te leren van de positieve ervaringen met federalisme die ze daar hebben. Iedereen mag mee – Europarlementariërs, journalisten en zelfs Laurens Jan Brinkhorst. We maken in het programma genoeg tijd voor kennismakingen met voormalige Joegoslaven.

Als we terugkomen, zoeken we contact met overste Karremans. Naarmate de Europese superstaat verder wordt opgetuigd, kunnen we de knowhow van Dutchbat goed gebruiken.

Wat moeten we doen als federalisme mislukt? Gelukkig heeft Herman van Rompuy ons gezegd dat „angst” ons grootste gevaar is, Uri! Heb dus geen zorgen!

Thierry Baudet

Werkt op de Universiteit Leiden aan een proefschrift over nationale soevereiniteit.

    • Thierry Baudet