Stichting voor slachtoffers zelf in nood

Slachtofferhulp Nederland zit financieel aan de grond. Binnen een paar jaar is vrijwel het hele eigen vermogen verdampt doordat de stichting stelselmatig meer uitgaf dan ze ontving. De organisatie probeert zicht te krijgen op de oorzaken van de tekorten en voert overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat vorig jaar zestien miljoen euro subsidie verstrekte. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten, vernam het personeel per brief.

Slachtofferhulp Nederland is een semipublieke instelling die jaarlijks 120.000 slachtoffers begeleidt. Onder leiding van Jaap Smit, die vorig jaar voorzitter van vakbond CNV werd, kreeg de organisatie meer naamsbekendheid en werden de activiteiten uitgebreid. Zo biedt zij niet alleen meer hulp na een misdrijf, maar ook na verkeersongelukken en calamiteiten als ‘Alphen aan den Rijn’.

Om de dienstverlening aan slachtoffers te verbeteren, sprak Smit het eigen vermogen aan, zegt opvolger Harry Crielaars. „Er was onvoldoende oog voor het belang van buffers.”

De personeelskosten bij Slachtofferhulp zijn de laatste jaren sterk gestegen. De loonkosten namen tussen 2006 en 2010 met 12 procent toe. De beloning van Smit steeg met 17 procent, tot ruim 136.000 euro. Zijn opvolger verdient 112.000 euro.

Crielaars is „geschrokken” van „het gebrek aan grip op de financiën”. Hij overweegt vestigingen te sluiten en activiteiten af te stoten. Per direct is een vacaturestop afgekondigd, een unicum in de geschiedenis van Slachtofferhulp. Voorganger Smit is „stupéfait” over de financiële problemen.

In vier jaar tijd verdween het geld bij Slachtofferhulp: pagina 6-7

    • Danielle Pinedo
    • Jeroen Wester