Plastische chirurgie is niet overbodig

In het artikel ‘Ziekenhuizen beperken zorg’ (NRC Handelsblad, 4 juli) wordt plastische chirurgie in één adem genoemd met een paar ‘overbodige behandelingen’ die worden beperkt om de kosten in de gezondheidszorg terug te dringen. Dit is een beperkte en verkeerde voorstelling van de plastische chirurgie.

Per jaar worden in Nederland meer dan honderdduizend patiënten behandeld door plastisch chirurgen. Het gaat dan om belangrijke ingrepen voor het herstel van aangeboren of opgelopen verminkingen van het lichaam. Denk aan het herstel van een borst na het verwijderen van een kankergezwel. Of denk aan de correctie van een lip-, kaak- of verhemeltespleet – ‘hazelip’ – bij een pasgeboren kind. Zonder deze correctie is optimaal herstel van de spraak niet mogelijk. Of denk aan de behandeling van handletsel na een ongeluk. Zonder ingreep zijn ernstig functieverlies en mogelijk arbeidsongeschiktheid het gevolg. Dan hebben we het nog niet over het belang van plastische chirurgie bij aangeboren afwijkingen of brandwonden, gelaatsmisvorming of grote littekens. Plastische chirurgie is niet overbodig, maar een bittere noodzaak.

Plastische chirurgie is ook geen synoniem van esthetische chirurgie. Hooguit een op de zeven ingrepen is esthetisch van aard. De esthetische chirurgie is een onderdeel van de plastische chirurgie, maar valt buiten de verzekerde zorg. De esthetische behandelingen maken geen deel uit van de kosten van de gezondheidszorg.

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) is zich bewust van de noodzaak om de kosten van de gezondheidszorg te beheersen. Ik bepleit een overleg tussen ons bestuur en de zorgverzekeraars om de gestelde ‘gepaste zorg’ waaraan behandelingen moeten voldoen te definiëren conform inhoudelijke criteria. Dat is beter voor de patiënt en beter voor de kostenbeheersing in de zorg.

Dr. I.M.J. Mathijssen

Plastisch chirurg, Voorzitter Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen (NVPC)