Met hele klas van vwo-4 half jaar zeezeilen

Met een klas vwo-scholieren een half jaarleren op zee: dat gaat in oktober gebeuren. En dus moeten leerplichtambtenaren, het ministerie en de onderwijsinspectie de criteria voor het toestaan van ‘buitenschools onderwijs’ opnieuw bekijken. Dat zegt voorzitter Carry Roozemond van Ingrado, koepelorganisatie van leerplichtambtenaren. De zeereis telt maximaal 32 leerlingen van 4-vwo uit het hele land, die naar Panama en terug zeilen. Aan boord zijn vijf eerstegraadsdocenten.

Hoewel de Leerplichtwet voorschrijft dat jongeren ‘geregeld’ een erkende onderwijsinstelling bezoeken, wijst Ingrado de reis niet categorisch af. Dit gebeurt doorgaans wel bij wereldreizen van ouders, ook als zij onderwijs onderweg regelden. Roozemond: „Toen de wet gemaakt werd, was er geen sprake van wereldreizen. Moeten we misschien iets aanpassen? ”

Een leslokaal midden op zee:pagina 6 en 7