Kort nieuws Economie

Huurder met hoog inkomen betaalt meer

Den Haag. Verhuurders mogen vanaf juli volgend jaar een extra huurverhoging van 5 procent bovenop de inflatie doorberekenen aan hun huurders, als die een hoger inkomen dan 43.000 euro per jaar hebben. Dat heeft minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) gisteren bekendgemaakt na de ministerraad. De maatregel is bedoeld om de marktwerking in de huursector te stimuleren en om doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Verhuurders kunnen bij de Belastingdienst een verklaring over het inkomen van hun huurder vragen, waarin staat of het inkomen hoger, lager of gelijk is aan 43.000 euro. Ook is gisteren afgesproken dat verhuurders van huizen die gelegen zijn in de tien regio’s met de hoogste woz-waardes, 25 extra punten in het woningwaarderingsstelsel toe mogen kennen. In theorie kunnen de huren in die regio’s dan met zo’n 120 euro stijgen.(NRC)

Autobezitters kunnen auto gaan verhuren

Rotterdam. Autobezitters kunnen vanaf september geld verdienen door hun auto te verhuren via de website mywheels.nl. Aanbieders en vragers van dit ‘nieuwe autodelen’ kunnen elkaar via internet vinden en onderling een tarief afspreken. Het zogenoemde ‘peer-to peer car sharing’ bestaat onder meer al in Groot-Brittannië en Frankrijk en groeit hier sterk. Het gebruik van huur- en deelauto’s in Nederland is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. Nederland telt 7,5 miljoen auto’s, waarvan 1 miljoen in gebruik zijn als tweede auto binnen een huishouden.(NRC)