Fatah onderhandelt gewoon met Israël

Op de voorpagina van NRC Handelsblad van 30 juni verscheen een foto van de koningin met de president van de Palestijnse Autoriteit. In het onderschrift staat dat sommige parlementsleden Mahmoud Abbas niet wilden ontmoeten, omdat Fatah, de partij van Abbas, de vernietiging van de staat Israël nastreeft. Dit schrijft de krant, zonder verder commentaar.

In werkelijkheid staat president Abbas aan het hoofd van de Palestijnse Autoriteit. Die is erkend door de internationale gemeenschap. Abbas is de officiële Palestijnse gesprekspartner in de vredesbesprekingen met Israël. Namens Fatah heeft de toenmalige leider, Yasser Arafat, trouwens al in 1993, in de context van de Oslo-akkoorden, de Staat Israël erkend.

Het zou van een betere en juistere berichtgeving hebben getuigd als de krant in het bijschrift ten minste een kritische kanttekening had geplaatst bij de houding van bepaalde parlementsleden. Die is immers kennelijk gebaseerd op onjuiste informatie.

Prof. Dr. Neri Sybesma-Knol

Emertitus hoogleraar internationaal recht, Vrije Universiteit Brussel

    • Vrije Universiteit Brussel