Edith Schippers poldert knap met zorgsector

De rollator terug in het basispakket. Het was een opvallende concessie die Edith Schippers moest doen aan gedoogpartner PVV. Het was niet haar enige geste. Ze bezuinigt ook fors op het persoonsgebonden budget, wat VVD en CDA niet in hun verkiezingsprogramma hadden staan. De PVV beschikte.

Elke minister van Volksgezondheid heeft één belangrijke opdracht: de kosten beteugelen. Schippers doet dat voortvarend, met steun van de PVV. Als Kamerlid toonde ze al haar kennis van de complexe zorgwereld, als minister neemt ze ingrijpende maatregelen, zonder veel weerstand. Persoonsgebonden budget: 900 miljoen eraf. Geestelijke gezondheidszorg: 600 miljoen minder. Campagnes voor een gezondere levensstijl: afschaffen. Het koste haar enige moeite topambtenaren op haar lijn te krijgen, maar ook dat lijkt nu geregeld.

Deze week sloot Schippers een akkoord met verzekeraars, ziekenhuizen en privéklinieken om de kostenstijging te beperken tot 2,5 procent per jaar. De kern: ziekenhuizen mogen niet meer alle behandelingen aanbieden die ze willen. Ze moeten zich specialiseren. Desondanks zit de sector op één lijn. Een opmerkelijke polderprestatie voor een kabinet dat verder weinig op heeft met het poldermodel.

Schippers heeft haast met bezuinigen. De steun van de PVV is fragiel, want die partij wil ook meer geld voor de zorg, lees: de ouderen. 500 miljoen, vanaf 1012. Zolang die belofte overeind blijft, kan Schippers haar gang gaan.

„Mensen moeten problemen die bij het leven horen meer in eigen sociale kring uitvogelen.” (10 juni )