Bij ons kun je van atheneum naar gymnasium

‘Leerlingen kúnnen niet eens naar het gymnasium’, kopt de brief van Saskia van Manen (Opinie, 6 juli). In het oosten is de situatie toch anders. Op CSG Reggesteyn in Rijssen laten we leerlingen in overleg met het basisonderwijs toe tot het gymnasium. Alle leerlingen in het atheneum krijgen in leerjaar één ook filosofie. Zij die dat willen, mogen in leerjaar één meedraaien met de lessen Latijn. Aan het eind van het jaar wordt gekeken welke atheneumleerlingen goed hebben gepresteerd. Dat kan betekenen dat zij doorstromen naar gymnasiumleerjaar twee. Zo halen we eruit wat erin zit. Alle talentvolle leerlingen krijgen de kans om alsnog mee te dingen naar een plaats op het gymnasium. Dat levert leuke resultaten. Het werkt erg motiverend. Kansen roepen motivatie op.

Uiteraard zijn begeleiding en goed contact met de ouders noodzakelijk.

Wim Groenewegen

Rijssen

    • Wim Groenewegen Rijssen