Wijziging NRC Café Alain Clark

Alain Clark was zojuist niet aanwezig in het NRC Café, hij gaf aan zijn stem wat rust te willen geven. Maar hij komt vanavond alsnog.

Clark heeft beloofd vanavond om 0.15 uur wel aanwezig te zijn en de vragen van Yaël te beantwoorden. Bovendien gaat hij minstens één nummer spelen, dus dat wordt wakker blijven vanavond!