Trichet: mening De Jager strookt niet met eurozone

President Jean-Claude Trichet van de Europese Centrale Bank (ECB) gelooft niet dat de uitspraak van minister Jan Kees de Jager (Financiën, CDA) over een verplichte bijdrage van banken aan een nieuwe redding van Griekenland het standpunt van alle eurozone-leden vertolkt. Dat zei Trichet gisteren na afloop van de vergadering van het bestuur van de ECB. ,,Voor zover ik weet is het standpunt niet gewijzigd. Het standpunt van de ECB is ook niet gewijzigd’’, aldus Trichet.

De ECB is tegen iedere bijdrage van banken die de kredietbeoordelaars ertoe aanzetten om Griekenland als wanbetaler te bestempelen. De ECB vreest dat daardoor faillissementsverzekeringen op Griekenland uitbetaald moeten worden.

De Jager zei donderdag in Londen dat banken niet vrijwillig, zoals afgesproken door eurozone-leden, maar gedwongen moeten worden bij te dragen. Dat Griekenland dan waarschijnlijk door kredietbeoordelaars als wantbetaler wordt gekenmerkt is volgens de Nederlandse minister geen onoverkomelijke ramp.

Volgens Trichet druist het idee van De Jager in tegen ,,de internationaal erkende doctrine die ook de eurozone onderschrijft’’ hoe met een land in problemen moet worden omgegaan. Trichet zei dat de doctrine voorschrijft dat een land via afspraken met het IMF gedwongen wordt te bezuinigen en hervormen. Tegelijkertijd wordt het land gesteund met een noodlening, maar moet het snel vertrouwen opbouwen om weer op de kapitaalmarkten te kunnen lenen. „Bovenop de lening van het IMF nog eens een afwaardering van de schuld of een bijdrage van de private sector past daar niet in”, aldus Trichet.

Trichet maakte bekend dat het bestuur van de ECB de kwaliteitseisen voor Portugees onderpand heeft verlaagd. Kredietbeoordelaar Moody’s verlaagde deze week de rating van Portugal naar junkstatus. De ECB is nu bereid obligaties met iedere rating, behalve de laagste, te accepteren als onderpand in ruil voor noodleningen aan Portugese banken. Eerder verlaagde de ECB de kwaliteitseisen voor Iers en Grieks onderpand.

Het bestuur van de ECB, waar De Nederlandsche Bank voor het eerst werd vertegenwoordigd door de nieuwe president Klaas Knot, besloot de belangrijkste rentevoet te verhogen voor de tweede keer sinds het einde van de crisis. De rente ging van 1,25 procent naar 1,50 procent. Reden is dat inflatie nu al geruime tijd ruim boven de 2 procent ligt. De ECB streeft ernaar dat inflatie in de eurozone maximaal 2 procent bedraagt. In juni stegen de prijzen in de eurozone met 2,7 procent. Volgens Trichet komt dit voornamelijk door hoge olie- en grondstoffenprijzen.