Raadskamergeheimen

Als zich senior noemende rechters een opiniestuk schrijven, is oplettendheid geboden – zeker als het ook handelt over hun eigen rechtbank. Wat Willem F. Korthals Altes te berde brengt (Opinie, 5 juli), zogenaamd inzake de wenselijkheid van rechterlijke specialisatie, slaat mij evenwel met stomheid.

Hoewel het volgens hem gebruik is dat plaatsvervangende leden in de raadskamer alleen meedelibereren, zou het volgens hem een publiek geheim zijn dat plaatsvervangend rechter Schalken de beschikking heeft geschreven ter vervolging van Geert Wilders. Hiermee openbaart hij en passant als tweede (zogenaamd) publiek geheim dat de toenmalige voorzitter en het tweede lid van de raadskamer van het hof zich op sleeptouw hebben laten nemen door die jongste bediende. Dit is een grof verwijt aan die twee andere rechters, gezien zijn zogenaamd persoonlijke opvatting dat ons zonder die beschikking van destijds „al het gedoe van de afgelopen maanden” bespaard zou zijn gebleven. Zijn eigen rechtbank – die de thans geldende uitspraak heeft gedaan – beschikte, gezien het na wraking vervangen van de vorige raadskamer, dus wel over volop deskundigheid inzake groepsbelediging et cetera?

Je mag hopen dat de president van het Amsterdamse gerechtshof ook deze rechter publiekelijk terechtwijst. Ik vrees dat hij dat niet doet.

Anton Ehren

Vina del Mar, Chili

    • Anton Ehren Vina Del Mar