Korting op kunst voor meer dan de helft uit Amsterdam

Meer dan de helft van de bezuinigingen van het kabinet op culturele subsidies slaan neer in Amsterdam. Dat heeft de Amsterdamse Kunstraad berekend.

Volgens deze adviseur van het Amsterdamse gemeentebestuur onttrekt het kabinet vanaf 2013 jaarlijks zo’n 70 miljoen euro aan de Amsterdamse culturele sector. Dat is meer dan de helft van de ruim 125 miljoen euro die het kabinet bezuinigt op de kunstsubsidies.

De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met het plan van staatssecretaris Zijlstra (Cultuur, VVD) om minder kunstinstellingen subsidie te geven. In Amsterdam verstrekt het Rijk nu nog voor bijna 175 miljoen euro aan subsidies, zowel structurele subsidies als incidentele (via de cultuurfondsen). De Kunstraad heeft op basis van de plannen van Zijlstra ingeschat welke Amsterdamse instellingen vanaf 2013 geen subsidie meer krijgen. Daaronder bevinden zich productiehuizen als Frascati, ontwikkelinstellingen als De Balie, postacademische instellingen als de Rijksakademie en sectorinstituten als het Theater Instituut Nederland.

De Kunstraad verwacht dat het Rijk straks nog voor ruim 100 miljoen euro aan structurele subsidies zal verstrekken in Amsterdam, bijna 50 miljoen minder dan nu. Daarbij komt nog de korting op de cultuurfondsen, zoals het Fonds Podiumkunsten, dat nu nog jaarlijks 23 miljoen euro aan subsidies in Amsterdam verdeelt. Guikje Roethof, secretaris van de Kunstraad, benadrukt dat het totaal van 70 miljoen een schatting is. „Omdat de advisering over het toekennen van subsidies pas in de eerste helft van het volgend jaar plaatsvindt, kan het nog mee of tegen gaan vallen.”

Bovenop de bezuinigingen van het Rijk komen nog andere bezuinigingen. Zo bezuinigt de gemeente Amsterdam bijna 10 miljoen euro op cultuur en rekent de provincie Noord-Holland cultuur niet meer tot haar kerntaken.