'Investeerder wordt weer agressiever'

De tijden van voor de kredietcrisis keren terug: investeerders worden agres-siever en gebruiken weer meer schuld bij overnames.

De markt voor investeringsmaatschappijen om bedrijven te kopen en door te verkopen keert snel terug naar het niveau van voor de kredietcrisis. Investeerders gebruiken weer meer schuld bij overnames, de overnamesommen stijgen en de financieringsstructuren worden ‘agressiever’.

Dat blijkt uit onderzoek naar de private equity-sector door advocatenkantoor Nauta Dutilh. De meeste respondenten zeggen zich enigszins ongemakkelijk te voelen bij de trend om riskanter te financieren. „Ik hoop dat het hier bij blijft”, waarschuwt een van de geïnterviewden. „Alle zaken waarvan we na 2007 zeiden dat we die nooit meer zouden doen, zijn terug.”

Vlak voor de kredietcrisis konden bedrijven en investeerders zó makkelijk en goedkoop lenen, dat veel ondernemingen met onevenredig veel schuld werden opgezadeld. Bedrijven als warenhuis Hema, afvalwerker Van Gansewinkel en tv-producent Endemol kampen nu met te hoge financieringslasten als gevolg van die constructies.

Excessen met kredieten zijn volgens de studie voorbij, maar terug in het straatbeeld zijn onder meer superdividenden aan investeringsmaatschappijen waarvoor de onderneming extra moet lenen. Het Britse Apax, in Nederland onder meer bekend van de omstreden overname van de voormalige uitgever PCM (destijds onder andere de dagbladen NRC Handelsblad, de Volkskrant en Trouw en de boekenuitgeverij Meulenhoff), liet een van haar ondernemingen onlangs 165 miljoen bijlenen om het direct als bijzonder dividend aan Apax uit te keren.

Bedrijven sluiten ook weer speciale leningen af bij investeerders, waarbij de rente niet wordt betaald maar aan de lening wordt toegevoegd, zo blijkt uit de enquête onder 75 professionals en de diepte-interviews met twintig deskundigen.

Volgens Gaike Dalenoord van Nauta Dutilh is de groei van het aantal bedrijfsovernames een indicatie voor het vertrouwen in de sector. „Je ziet dat er in de industrie veel minder verlies is geleden door de kredietcrisis dan verwacht. Je ziet ook meer maatwerk.”

Er nog steeds veel interesse van banken om aan financieringen van bedrijfsovernames mee te doen. Dat gebeurt ondanks nieuwe kapitaalseisen die de kosten van risico’s verhogen.

Investeerders hebben volgens de studie genoeg geld. De aanwezigheid van kapitaal wordt op dit moment zelfs als belangrijkste verklaring genoemd voor investeringen. Er bestaat druk bij de investeerders om hun geld ‘aan het werk te zetten’. Daarnaast zijn veel investeringsfondsen, die vaak een beperkte looptijd hebben, vlak voor de kredietcrisis opgezet. Bij die fondsen is de druk groter om gekochte ondernemingen weer van de hand te doen om aan hun beleggers rendement te kunnen tonen.

Investeringsmaatschappijen maken zich wel zorgen over de plannen van staatssecretaris Weekers (Financiën, VVD) om het gebruik van leningen bij overnames te ontmoedigen. Nu dragen veel bedrijven nauwelijks winstbelasting af doordat zij zulke hoge financieringslasten hebben.

Zo kreeg kabelbedrijf Ziggo (telefoon, internet, televisie), ontstaan uit een bundeling van Casema, @Home en Multikabel, in 2008 en 2009 meer dan 200 miljoen euro van de fiscus terug. Dat komt overeen met 8 procent van zijn jaaromzet. Het bedrijf beschikte ultimo 2009 over 1,4 miljard euro aan compensabele verliezen. Weekers denkt met zijn fiscale maatregelen jaarlijks 165 miljoen euro te besparen.

    • Jeroen Wester