Hoge leges vreemdelingen zijn in strijd met EU-recht

Vreemdelingen betalen sinds 1 juli 2011 aanzienlijk meer geld om een verblijfsvergunning te krijgen. De leges voor een aanvraag voor gezinshereniging zijn verhoogd, van 830 naar 1.250 euro. Verlengen kost voortaan 375 in plaats van 288 euro. Nederland loopt hiermee ver uit de pas in Europa.

In 2008 heeft de Europese Commissie Nederland bekritiseerd voor deze hoge kosten. Het gemiddelde bedrag aan leges voor een aanvraag ‘verblijfsvergunning gezinshereniging’ lag binnen de landen van de Europese Unie toen tussen de 50 en 150 euro. In Nederland was een vreemdeling bij gezinshereniging in totaal 1.368 euro kwijt. De Europese Commissie waarschuwde dat het recht op gezinshereniging niet mag worden uitgehold door hoge leges.

Met de verhoging is dat precies wat Nederland doet. In reactie op een waarschuwing voor te hoge leges zijn ze verder verhoogd. Samen met het verzwaren van het basisexamen voor inburgering in het buitenland, per 1 april 2011, betekent dit dat gezinshereniging onmogelijk is gemaakt voor een grote groep vreemdelingen.

Een land mag geld rekenen voor het aanvragen van een verblijfsvergunning, maar daarbij dient te worden voldaan aan evenredigheid en proportionaliteit. Dat betekent dat de kosten niet idioot hoog mogen zijn. Het moet mogelijk en betaalbaar blijven. De totale kosten zijn gestegen van 1.368 naar 1.900 euro.

Volgens de EU is gezinshereniging een recht. Dit recht is bepaald in de ‘richtlijn gezinshereniging’. Dat is wetgeving uit Brussel. Een lidstaat mag geen maatregelen nemen die ingaan tegen deze richtlijn. Het effect en nut van de gezinsherenigingsrichtlijn gaat verloren door de bezuinigingsmaatregel.

Zieken hebben het nog zwaarder. Een vreemdeling die een verblijfsvergunning voor behandeling aanvraagt, betaalt geen 331 euro meer, maar 950. Dit is wrang. Een vreemdeling met een verblijfsvergunning voor medische behandeling mag niet werken. Hij zal hulp van de overheid vragen voor deze kosten.

S. Wierink

Vreemdelingenrechtadvocaat te Amsterdam