Hoe worden landen getoetst?

Kredietbeoordelaars hanteren een vaste lijst met criteria die ze periodiek toetsen. Als er aanleiding toe is, voeren ze tussentijdse toetsen uit. Standard & Poor’s, de grootste kredietbeoordelaar, hanteert in totaal negen categorieën (met daarbinnen 41 variabelen) op basis waarvan een land een kredietbeoordeling krijgt.

S&P’s kijkt naar politiek risico, economische structuur, economische groeiperspectieven, begrotingsflexibiliteit, algemene schuldenlast en andere verplichtingen van de overheid, monetaire flexibiliteit, externe liquiditeit en externe schuldenlast.

De kredietwaardigheid van Griekenland werd een jaar geleden tot de junkstatus verlaagd vanwege de te hoge schuldenlast. Investeerders bleken maar 30 tot 50 procent kans te hebben om hun geld terug te zien bij een herstructurering van de schuld. De status van Portugal werd afgelopen dinsdag verlaagd tot deze status, omdat het land volgens Moody’s niet kan voldoen aan de gestelde bezuinigingsdoelen.

De ‘Grote Drie’ kredietbeoordelaars Standard & Poor’s, Fitch en Moody’s worden betaald door bedrijven die hun om de kredietbeoordeling vragen. Critici zeggen dat de ondernemingen daarom belang hebben bij een goede beoordeling. Het was deze betalingsstructuur die na het uitbreken van de crisis dan ook veel kritiek kreeg.