Hitler moet ereburgertitel inleveren

Een statement, zo kan het unanieme besluit van de gemeenteraad van Braunau genoemd worden. De raadsheren van het Oostenrijkse plaatsje besloten deze week het ereburgerschap van Adolf Hitler, die in de gemeente het levenslicht zag, in te trekken.

Braunau worstelde klaarblijkelijk nog steeds met diens dubieuze verleden en besloot de titel van de Duitse dictator af te nemen, 66 jaar na zijn overlijden. Hitler werd eigenlijk in het nabijgelegen Ranshofen geboren, maar dat ging later deeluitmaken van Braunau.

Volgens enkele politici is het besluit nutteloos, omdat de titel is vervallen toen Hitler stierf.

Eerder bleek al dat het geboortehuis van Hitler, wat een tijd lang diende als opvangtehuis voor gehandicapten, in de verkoop zou gaan:

    • Dirk Wijnand de Jong