FNV poldert en voert actie

Abvakabo-voorzitter Edith Snoey ging ‘polderend’ ten onder. Maar AbvaKabo gaat niet blind mee in de ramkoers van FNV Bondgenoten tegen het pensioenakkoord.

Eenheid, dat bezweren alle hoofdrolspelers binnen de FNV. Eenheid, ondanks het beeld dat de grootste vakcentrale van werknemers (1,4 miljoen leden) intern ernstig verdeeld is over het pensioenakkoord. Het opstappen van Abvakabo-voorzitter Edith Snoey, met 353.000 leden de tweede bond binnen de FNV, gaf die verdeeldheid deze week nog een extra dimensie.

Snoey ondersteunde het ondertekenen van het akkoord door FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Met haar vertrek zou FNV Bondgenoten, met 476.000 leden de grootste bond binnen de vakcentrale en de grootste opponent van het pensioenakkoord, er een machtige partner bij hebben gekregen in het verzet.

Maar er is nog steeds een groot verschil tussen de positie van Bondgenoten en die van het bondsbestuur van AbvaKabo. Want Abvakabo wijst het pensioenakkoord nog steeds niet rigoureus af en omarmt ook niet het alternatieve pensioenplan dat Bondgenoten propageert. Abvakabo wil meer zekerheden inbouwen in het pensioenakkoord dat voorzitter Jongerius in juni sloot met werkgeversorganisaties en minister Henk Kamp (Sociale Zaken, VVD).

Zekerheden, overigens die Jongerius zelf de komende maanden ook nog wil binnenhalen: zo moeten werknemers in de categorie ‘zware beroepen’ nog in staat zijn om op hun 65ste met pensioen te gaan zonder al te veel koopkrachtdaling. Werkgevers moeten verplicht kunnen worden om bij te storten als pensioenfondsen door turbulentie op de financiële markten in de problemen komen. Ondanks de ‘premiestabilisatie’ die nu in het pensioenakkoord is vastgelegd.

Als dat eisenpakket alsnog wordt binnengehaald, gaat Abvakabo alsnog akkoord, verzekerde penningmeester Meindert van den Berg gisteren na het vertrek van Snoey. De vraag is alleen hoe dat resultaat bereikt moet worden. Jongerius doet dat langs de weg van ‘polderen’ met werkgevers, de Tweede Kamer en minister Kamp. De kaders van AbvaKabo verkiezen acties, al was het maar om de bond weer ‘smoel’ richting de achterban te geven. Bovendien willen die kaderleden van Abvakabo voorkomen dat Bondgenoten geïsoleerd achterblijft in het pensioendebat en de FNV splijt.

Dat poldermodel van Jongerius, versus de ramkoers van Bondgenoten, heeft Snoey haar positie gekost. Zij gold binnen de federatie als het ‘olievrouwtje’ van Jongerius en bemiddelde de afgelopen maanden regelmatig tussen de radicalen en de realisten binnen de federatie.

Die spagaat werd uiteindelijk niet meer door haar eigen bondsbestuur geaccepteerd. Snoey verspeelde haar steun toen zij Jongerius vorige maand toestemming gaf om het akkoord te ondertekenen, terwijl haar bondsbestuur daar een ‘nee-tenzij’ tegen had geformuleerd. Haar gepolder had de weg geblokkeerd om het eisenpakket samen met Bondgenoten via acties en demonstraties alsnog binnen te halen. Zo’n gezamenlijk front zou voor Bondgenoten ook de weg vrij maken om in september, als er voldoende toezeggingen zijn binnengehaald, alsnog het verzet tegen het pensioenakkoord dat er dan ligt, op te geven. Waardoor scheuring binnen de vakcentrale kan worden voorkomen.

Vanaf zaterdag vallen bij de leden van Bondgenoten de stembiljetten voor het referendum op de deurmat. Dat zal leiden tot publiek debat over een pensioenakkoord dat er in september anders zal uitzien. Want Kamp heeft al aangegeven dat hij tegemoet zal komen aan een Kamerbrede wens om werknemers met zware beroepen financieel in staat te stellen om op hun 65ste te stoppen met werk. En voor voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW is er met AbvaKabo te praten over risicodeling als pensioenfondsen alsnog in financiële problemen komen. Het is in september de vraag wie het eindresultaat op zijn conto mag schrijven: Jongerius met haar ‘gepolder’ bij de sociale partners of de gestaalde vakbondskaders van Bondgenoten en Abvakabo met hun acties.