Een wo'er verdient 50.000 euro

Hoe hoger de opleiding, hoe hoger het inkomen.

Wo’ers verdienen gemiddeld twee keer zoveel als mbo’ers (50.000 euro versus 25.000 euro per jaar) en anderhalf keer zoveel als hbo’ers (36.000 euro). Dat blijkt uit onderzoek door het CBS. De inkomensverschillen zijn groter naarmate de leeftijd oploopt. Jonge wo’ers verdienen al meer dan hun leeftijdsgenoten op mbo-niveau, maar vooral oudere wo’ers lijken een behoorlijk financieel voordeel van hun academische opleiding te hebben. Naast verschillen tussen opleidingsniveaus zijn er ook tussen de opleidingsrichtingen verschillen in salaris na het afstuderen. In juridische beroepen ligt het salaris het hoogst (gemiddeld 47.000 euro per jaar). Vooral tussen personen met een opleiding in de zorg of economie zijn er grote beloningsverschillen. In beide gevallen stijgt het inkomen sterk met het opleidingsniveau. Bij mbo’ers verdienen personen met een zorggerelateerde opleiding gemiddeld het minst (17.000 euro), terwijl bij hbo’ers en wo’ers personen met een sociale opleiding het laagste inkomen hebben (respectievelijk 27.000 en 37.000). (NRC)