Dit is eindelijk eens een moedige stap van de FNV

None

FNV-bestuurder Peter Gortzak, die verantwoordelijk is voor het zwaar bekritiseerde pensioenakkoord, heeft erkend dat het bestaande pensioenstelsel slecht uitpakt voor jongeren (Opinie, 30 juni). Hij stelt dat een tekort van 50 miljard euro wordt doorgeschoven naar vijftigminners.

Het is voor het eerst dat de FNV zoiets openlijk toegeeft. Dit is een moedige stap en niet alleen omdat de FNV en andere bonden al jarenlang kritische deskundigen zwartmaken en proberen om hun de mond te snoeren. Tegelijkertijd verhinderen ze dat andere belangenbehartigers, zoals de ouderenbonden of het Alternatief voor Vakbond, mogen meebeslissen over hun eigen pensioengeld. Sociale partners kunnen hiermee niet langer doorgaan.

De draai is ook moedig omdat de politiek hierdoor de verplichte deelname aan pensioenfondsen moet opheffen. Hoe kun je jongeren dwingen om mee te doen aan een alom erkend slecht systeem?

Ten derde is het moedig omdat Gortzak erkent dat vakbonden en pensioenfondsen jarenlang hun deelnemers slecht hebben voorgelicht en de risico’s hebben gebagatelliseerd. Dit zijn risico’s die worden doorgeschoven aan jongeren die toch nauwelijks zijn vertegenwoordigd.

Tot slot doet Gortzak iets opmerkelijks. Hij zegt dat de toezichthouder, De Nederlandsche Bank, korte metten moet maken met pensioenfondsen die een risicovolle rekenmethode inzetten voor het berekenen van de verplichtingen. Dit is evenwel de kern van het door hem zelf uitonderhandelde pensioenakkoord!

De Tweede Kamer moet korte metten maken met het pensioenakkoord en met de verplichtstelling en snel de diversiteit in de besturen vergroten, door die open te stellen voor andere belangenbehartigers dan degenen die verantwoordelijk zijn voor de bestaande malaise.

Martin Pikaart

Auteur van De pensioenmythe en voorzitter van Alternatief voor Vakbond

    • Martin Pikaart Auteur van de Pensioenmythe
    • Voorzitter van Alternatief voor Vakbond