Verliefd is ok, herenigen niet

De leges voor een verblijfsvergunning zijn opgeschroefd naar 1.250 euro, tegen EU-richtlijnen in, schreef Sanderijn Wierink terecht (Opinie, 5 juli). Maar een nog grotere belemmering voor gezinshereniging is de verplichte inburgering in het land van herkomst, zoals die voor veel landen geldt.

Door de inburgeringswet wordt onbeschaamd gediscrimineerd. Want waarom mag een partner uit Japan wel direct hier naartoe komen, maar moet iemand uit China eerst inburgeren in het land van herkomst? Een partner uit Zuid-Korea mag hier meteen naartoe komen, maar iemand uit Thailand moet daar eerst inburgeren.

Is dit de vrijheid van het individu die de VVD zo hoog in het vaandel heeft? Dat je wel overal ter wereld verliefd mag worden, maar dat het je zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt je in Nederland te vestigen?

En wat te denken van het CDA, waar Maxime Verhagen de katholieke sociale leer wil rehabiliteren. Paragaaf 298 van het Compendium van de sociale leer van de kerk zegt: „De immigranten moeten als personen worden onthaald en moeten worden geholpen om, samen met hun gezinnen, deel uit te maken van het maatschappelijke leven.” Dat is christelijk, nu het CDA nog.

Ko Ruijter

Maarssen

    • Ko Ruijter