Toezicht advocatuur

Het toezicht op advocaten wordt verscherpt. Een onafhankelijk College van Toezicht moet hen gaan controleren. Cliënten kunnen voortaan zelf een klacht over hun advocaat aan de tuchtrechter voorleggen.

Dat schrijft staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) in een wetsvoorstel dat hij vanmorgen voor advies naar betrokken partijen heeft gestuurd, zoals de Nederlandse Orde van Advocaten. Volgens de staatssecretaris voldoet het huidige toezicht „niet meer aan de eisen van deze tijd”.

Nu zijn regionale dekens verantwoordelijk voor afhandeling van klachten en bemiddeling tussen cliënt en advocaten. Maar de deken, die zelf advocaat is, wordt gekozen door zijn eigen beroepsgroep. Daardoor heeft hij volgens de staatssecretaris geen onafhankelijke positie tegenover de advocaten. Preventieve controle op misbruik van privileges door advocaten is er nauwelijks.

Het toezicht op advocaten moet volgens Teeven beter geregeld worden omdat zij vanuit hun ambt bepaalde privileges hebben, zoals een geheimhoudingsplicht en een daaruit voortvloeiend verschoningsrecht. Ook hebben zij in enkele gevallen een monopoliepositie. Alleen cassatieadvocaten zijn bijvoorbeeld gemachtigd namens een cliënt een procedure te voeren bij de Hoge Raad.