The Dying Dutchmen

Ook in de Scandinavische landen was tabloid lange tijd synoniem voor sensatie, en het Duitse Bild kan beslissen over het lot van politici of een voetbaltrainer. De Nederlandse journalistiek is op dat gebied „te soft voor woorden”, zegt televisiewetenschapper Maarten Reesink. „Zelfs in onze roddelbladen lees je niet veel meer dan wat de zanger van Bløf in de ijskast heeft staan.”

Nederland kent een traditie van verzuilde kranten, die passen in een politieke stroming. Vanuit die positie hebben kranten zich verder ontwikkeld: roddeljournalistiek past daar niet in. De Telegraaf komt nog een beetje in die richting, met de dagelijkse pagina Privé waaruit de wekelijkse roddelbladen zijn ontstaan.

Waarom breken onze journalisten niet in op voicemails? Vergeleken met landen als Groot-Brittannië of Duitsland hebben we in absolute aantallen weinig laagopgeleide mannen: de belangrijkste markt voor de bladen. Daarnaast zijn Nederlandse journalisten relatief netjes. Uit onderzoek naar roddeljournalisten blijkt dat het ethisch besef niet verschilt van andere journalisten: waarheidsvinding is de belangrijkste drijfveer.