Pensioenconflict FNV escaleert, Snoey stapt op

Het conflict binnen de vakcentrale FNV over het begin juni afgesloten pensioenakkoord heeft een eerste slachtoffer in de top van de vakbeweging geëist: voorzitter Edith Snoey van Abvakabo FNV, de op één na grootste FNV-bond, heeft gistermiddag haar functie neergelegd.

Snoey stond binnen het bestuur van Abvakabo, de FNV-bond in de (semi-)publieke sector, alleen in de verdediging van het pensioenakkoord dat FNV-voorzitter Agnes Jongerius op 10 juni sloot met werkgevers en minister Kamp van Sociale Zaken.

„De afgelopen periode is duidelijk geworden dat er op de inhoud van met name het pensioendossier verschillen van inzicht bestaan tussen mij en het bondsbestuur”, zei Snoey. Die situatie is volgens haar „niet meer werkbaar”.

Door het opstappen van Snoey is het onzeker of er binnen de FNV voldoende steun bestaat voor het pensioenakkoord. FNV Bondgenoten, de grootste bond binnen de vakcentrale, is fel tegenstander en roept haar leden vanaf vandaag in een referendumprocedure op om er tegen te stemmen.

Abvakabo FNV hield over het pensioenakkoord bij monde van Snoey nog een slag om de arm – officieel omdat het volgens de bond nog onvoldoende was uitonderhandeld. Haar vertrek van Snoey zal naar verwachting leiden tot gezamenlijke oppositie van Bondgenoten en Abvakabo om het akkoord alsnog van tafel te krijgen.

Bij FNV Bondgenoten is men „verrast” over het vertrek van Snoey. „We zagen de spanning binnen het bestuur natuurlijk wel, maar toch komt dit onverwacht”, aldus een woordvoerder. Voorzitter Agnes Jongerius van de vakcentrale FNV noemt het „jammer” dat Snoey „zich gedwongen voelt” haar voorzitterschap neer te leggen.

Jongerius rekende tot nu toe op een meerderheid binnen de vakcentrale voor het pensioenakkoord. Bondgenoten was weliswaar tegen, maar zolang Abvakabo zich daar niet definitief bij aansloot en zij kon rekenen op de steun van twee andere grote bonden binnen de federatie, FNV Bouw en de ouderenbond Anbo, was er nog een meerderheid.

De in grootte derde bond binnen de vakcentrale, FNV Bouw, heeft het pensioenakkoord tot nu toe ondersteund, maar wil wel garanties van minister Kamp dat bouwvakkers op hun 65ste kunnen stoppen met werken zonder drastisch koopkrachtverlies. Daarover geeft Kamp pas na het zomerreces duidelijkheid.

Op 12 september beslissen de 19 bondsvoorzitters over het bereikte onderhandelingsresultaat.

Snoey wordt bij Abvokabo voorlopig opgevolgd door de huidige vicevoorzitter Corrie van Brenk.