Groen is wel goed voor wijk

‘Weinig effect van groen en sportveldjes op leefbaarheid in Vogelaarwijk’, kop NRC Handelsblad op 21 juni naar aanleiding van een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dit is in tegenspraak met een stroom aan publicaties waaruit blijkt dat stedelijk groen een belangrijke positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid in wijken en positief samenhangt met de gezondheid van wijkbewoners. Een mogelijke reden voor de afwijkende bevindingen van het SCP is dat men geprobeerd heeft om de effecten van een toename in stedelijk groen op de leefbaarheid in kaart te brengen (interventieonderzoek), terwijl het meeste andere onderzoek gebaseerd is op vergelijkingen van de leefbaarheid tussen wijken met meer en minder groen (dwarsdoorsnede onderzoek). Helaas waren, zoals de onderzoekers zelf ook aangeven, de gegevens over het groen in de wijken nogal grof en daarom minder geschikt om de effecten van groenaanleg op een betrouwbare wijze te onderzoeken. Wij vinden de conclusie van het SCP dat groenaanleg weinig effect heeft op de leefbaarheid daarom voorbarig. Alleen na meer diepgaand onderzoek kunnen hier harde uitspraken over worden gedaan. Wij hopen dat bestuurders niet blind zullen varen op deze enkele publicatie, en open blijven staan voor de mogelijkheden die groen biedt om de leefbaarheid te vergroten.

Agnes van den Berg, Jolanda Maas, Sjerp de Vries, Robert Verheij, Peter Groenewegen

deden in het kader van het ‘Vitamine G-programma’ onderzoek naar relaties tussen groen, gezondheid en leefbaarheid