De rijksambtenaar is nu een paria

Kabinet en parlement sturen aan op een kleinere rijksoverheid. Met minder taken, minder kosten, minder mensen en met minder regels. Allemaal goed. Kan ik mee leven. Als rijksambtenaar ben je afhankelijk van politieke keuzes.

Ik werk op het ministerie van Defensie, waar ze de meeste ondersteunende diensten, in nieuw Nederlands, gaan outsourcen. Gisteren was ik bij een bijeenkomst van 45 medewerkers waar zij hoorden dat ze met ingang van 1 januari 2012 (niet 2013) hun werk kwijt waren. Het Rijk wil die diensten gaan inkopen van de markt. Let wel: zij worden niet ontslagen. Er zijn straks dus 45 ervaren ambtenaren zonder werk, maar met een baan. Zie je wel …

Onze leiders adviseren ons om ons heil elders te zoeken. Bij hen slaat het cynisme toe. Zij hebben zich de laatste jaren verantwoord ontwikkeld tot ondersteunende leiders, en nu moeten ze ons adviseren te vertrekken voordat we die keus niet meer hebben.

Waar ik het moeilijk mee heb is dat ik in een jaar tijd van gewaardeerd overheidsdienaar tot parasitaire voetveeg ben verworden. Door een deel van de politiek is er een smet gelegd over mijn bestaan als ambtenaar. Ik voel mij neergezet als staatsvijandig element dat moet worden weggesneden, liefst met zo veel mogelijk medeparasieten. De sfeer zegt dat ambtenaren een probleem zijn.

En dat gebeurt allemaal onverdoofd. Ambtenaren zijn per slot van rekening maar mensen.

Fons Bongers

Burgerambtenaar bij het ministerie van Defensie