Correcties en aanvullingen

Podiumkunsten

In het artikel Geld? Verhuur je expositie (4 juli, pagina 16) staat dat de podiumkunsten pas in aanmerking komen voor rijkssubsidie als ze minimaal 23,5 procent eigen inkomsten hebben. Dit moet zijn: 21,5 procent. In het artikel staat verder dat het Letterkundig Museum in 2009 slechts 3 procent eigen inkomsten had. Het museum laat weten dat de nieuwe cijfers, over 2010, ruim uitstijgen boven de subsidienorm voor musea (17,5 procent eigen inkomsten). De inkomsten uit 2009 waren laag doordat het museum dicht was.