correcties & aanvullingen

Bij het artikel Vooral meisjes zijn vaker crimineel (6 juli, pagina 3) stond een top-5 van producten die het meest door meisjes gestolen worden in winkels. Deze producten worden inderdaad het meest gestolen, maar niet alleen door meisjes – de uitsplitsing naar geslacht is in deze cijfers niet gemaakt.