Conflict in FNV eist eerste slachtoffer: Snoey stapt op

Het interne conflict binnen de FNV over het begin juni afgesloten pensioenakkoord heeft een eerste slachtoffer in de top van de vakbeweging geëist. Voorzitter Edith Snoey van de Abvakabo FNV, de op één na grootste bond binnen de FNV, heeft gistermiddag haar functie neergelegd. Zij stond binnen het bondsbestuur van Abvakabo alleen in de verdediging van het pensioenakkoord dat voorzitter Agnes Jongerius van de vakcentrale op 10 juni sloot met werkgevers en minister Kamp van Sociale Zaken.

Het opstappen van Snoey betekent in de praktijk dat het ongewis wordt of er binnen de FNV nog wel een akkoord kan worden bereikt over het onderhandelingsakkoord. FNV Bondgenoten, de grootste bond binnen de FNV, is fel tegenstander en roept haar leden vanaf vandaag in een referendumprocedure op om er tegen te stemmen. Abvakabo FNV was weliswaar tegen dat akkoord, maar hield bij monde van Snoey nog een slag om de arm omdat het akkoord volgens de ambtenarenbond nog onvoldoende was uitonderhandeld.

Snoey stond volgens betrokkenen binnen de bond in het hoofdbestuur geïsoleerd in haar verdediging van het door Jongerius bereikte akkoord. (NRC)