Worden meisjes even crimineel als jongens?

Is de opmars van meisjes in de criminaliteitscijfers simpelweg een kwestie van emancipatie, zoals soms cynisch wordt gesuggereerd? Volgens de onderzoekers van de VU is de criminaliteit onder meisjes weliswaar flink toegenomen, maar zij beklemtonen dat meiden nog steeds een relatief klein aandeel hebben in de algemene criminaliteitscijfers. Ter vergelijking: in 2007 werden 25.000 jongens gearresteerd – ruim vier keer zoveel als meisjes.

De verwachting is niet dat meisjes ooit even crimineel worden als jongens, zeggen de onderzoekers. In ieder geval niet zolang fysieke agressie nog een grote rol speelt bij delicten, zoals nu nog het geval is. „Jongens blijven nu eenmaal sterker dan meisjes en hebben dus meer mogelijkheden om agressieve delicten te plegen”, zegt onderzoekster Thessa Wong. Daarnaast hebben de meeste ernstige delinquenten neurologische problemen en die komen, zo blijkt weer uit ander onderzoek, vaker bij jongens voor. Net als impulsiviteit, trouwens.

Tot slot plegen meisjes relatief kleinere, minder ernstige delicten. Zij stelen bijvoorbeeld een T-shirtje bij de H&M. Jongens gebruiken vaker geweld. Niet dat gewelddadige jongedames niet bestaan. Maar het zijn er een stuk minder dan jongens.