Snelweg A4 kan worden verlengd

Rijkswaterstaat kan beginnen met het verlengen van de A4 van Delft naar Schiedam. De Raad van State heeft vandaag het bezwaar van milieuorganisaties en omwonenden van het gebied ongegrond verklaard.

Die maakten zich ernstig zorgen over een toename van geluidsoverlast en luchtverontreiniging door de nieuwe snelweg en vreesden bovendien dat die nadelige gevolgen zou hebben voor het natuurgebied Midden-Delfland.

In september 2009 hakte voormalig minister Eurlings van Verkeer Waterstaat (CDA) en minister Cramer van Milieu en Ruimte (PvdA) samen met regionale bestuurders al de knoop door.

Het stukje snelweg wordt het duurste van Nederland. De aanleg kost in totaal 898 miljoen euro. Dat komt vooral doordat de weg dwars door een natuurgebied loopt. Uitgangspunt van de plannen werd dat de snelweg niet te zien, te horen of te ruiken moet zijn.

Het besluit van de Raad van State maakt een einde aan een halve eeuw durend getouwtrek. Tegen de uitspraak is geen beroep meer mogelijk.