Moet je meisjes anders aanpakken dan jongens?

Met deze vraag in hun achterhoofd voerden de criminologen van de VU het onderzoek naar delinquente meisjes uit. Het ministerie van Justitie probeert al jaren om de jeugdcriminaliteit terug te dringen, maar zonder voldoende kennis over criminele meisjes en hun achtergronden is het lastig te bepalen of meisjes wel de juiste aanpak krijgen.

Uit het onderzoek blijkt nu dat meisjes die op jonge leeftijd in aanraking komen met justitie vaak al allerlei problemen hebben waar nauwelijks iets aan is of wordt gedaan. Pas later, als ze zwaardere straffen krijgen (omdat ze inmiddels zwaardere delicten plegen), komen de hulpverleningsinstanties in actie.

Heel nieuwe vormen om in te grijpen bij criminele meisjes zijn „niet direct noodzakelijk”, zeggen de onderzoekers. Wel adviseren zij meer aandacht voor de ‘mentale gezondheid’, traumatische ervaringen, de thuissituatie en seksualiteit om crimineel gedrag te voorkomen bij meisjes.