Leerlingen kúnnen niet eens naar het gymnasium

Of je het nu eens bent met het idee van Anneke de Vries (Opiniepagina, 5 juli) om gymnasiasten voorrang te geven bij de toelating tot universitaire alfa- en gammastudies of niet, deze suggestie roept bij mij een sterke reactie op.

Zou niet eerst moeten worden gegarandeerd dat leerlingen die graag die „extra investering in energie” willen maken daadwerkelijk de mogelijkheid hebben om een gymnasiale opleiding te volgen?

Zolang in Nederland gemotiveerde en zeer sterk presterende basisschoolleerlingen worden uitgeloot voor een gymnasiale opleiding en soms zelfs noodgedwongen aan een atheneumopleiding beginnen, lijkt het me niet fair om bovengenoemde suggestie überhaupt ter sprake te brengen.

Als Nederland internationaal wil blijven meedoen, dan zou talent al vanaf de basisschool, en tevens in alle daarop volgende opleidingsniveaus, meer moeten worden gestimuleerd.

Saskia van Manen

Heemstede