Je gezin laten overkomen is opeens duurder

Iedereen heeft het recht buitenlandse gezinsleden naar Nederland te laten overkomen. Maar dat recht wordt wel honderden euro’s duurder.

Mensen die hun buitenlandse gezinsleden naar Nederland willen laten overkomen, zijn sinds deze maand veel duurder uit. De kosten van het verplichte inreisvisum zijn met de helft gestegen: van 830 euro naar 1.250 euro. Het inreisvisum verloopt na drie maanden. Vervolgens betaalt de immigrant voor een verblijfsvergunning per gezinslid 300 euro. Tot 1 juli was dat 188 euro per gezinslid.

De verhoging van de tarieven is opmerkelijk. Al in 2008 leverde de Europese Commissie kritiek op Nederland vanwege de hoge kosten voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. Die kosten zijn nu dus verder toegenomen. „De hoge kosten frustreren zo langzamerhand het uitoefenen van het recht op gezinshereniging”, zegt Pieter Boeles, oud-hoogleraar immigratierecht in Leiden. Het recht op hereniging is vastgelegd in een EU-richtlijn. „Blijkbaar vindt dit kabinet dat zijn beleid geoorloofd is zolang een Europese rechter in Luxemburg niet letterlijk strijd met deze richtlijn constateert. Dat kan jaren duren.”

Volgens de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ), een adviesorgaan van het kabinet, zorgden de legestarieven al in 2008 voor „een behoorlijke financiële druk” voor „reguliere gezinsmigranten”. De tarieven waren „hoog” in vergelijking met omringende Europese landen. Zo bedroeg in Duitsland in 2008 het legestarief voor een verblijfsvergunning voor langer dan één jaar 60 euro. Verlenging van de vergunning kostte maximaal 40 euro. In Denemarken kostte de aanvraag van een verblijfsvergunning in 2008 100 tot 200 euro, net als de verlenging ervan.

Het kabinet verhoogt de tarieven om de kosten voor de behandeling van de vergunningaanvragen beter te dekken, zo schrijft minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel, CDA) in een Kamerbrief. „Kostendekkendheid is in Nederland het uitgangspunt, zoals ook in het regeerakkoord staat”, zegt een woordvoerder van Leers. „Kennelijk delen andere Europese landen dat uitgangspunt niet.” De kostendekking voor het behandelen van verblijfaanvragen was 30 procent en is met de nieuwe tarieven gestegen naar 45 procent, meldt het kabinet.

Studeren in Nederland is voor mensen van buiten de Europese Unie ook duurder geworden. Een student betaalt sinds 1 juli 650 euro voor een inreisvisum en een verblijfvergunning samen. Dat was 438 euro. De verlenging van de verblijfsvergunning kost studenten 30 procent extra. Een funeste maatregel, zeggen universiteiten, hogescholen en studentenorganisaties. „Het besluit om de legestarieven te verhogen staat in schril contrast met de kabinetsambities om Nederland terug te brengen tot de wereldtopvijf van kenniseconomieën”, aldus de onderwijssector in een gezamenlijk persbericht.

Minister Leers benadrukt dat de kosten voor de toelating van kenniswerkers gelijk blijven (938 euro). Kenniswerkers zijn hooggeschoolde immigranten die bijvoorbeeld bij een in Nederland gevestigde multinational willen werken. Maar uitgerekend de kenniswerkers beklagen zich zelden over de hoge tarieven, schreef adviesorgaan ACVZ in 2008: meestal betaalt de werkgever.