Initiatiefwetsvoorstel oppositie: laat asielkinderen na acht jaar hier blijven

Asielkinderen die langer dan acht jaar in Nederland wonen, moeten een verblijfsvergunning krijgen. De rechten van het kind wegen dan zwaarder dan de bepalingen in de Vreemdelingenwet.

PvdA-Tweede Kamerlid Hans Spekman bereidt een initiatiefwetsvoorstel voor met die strekking. Een van de voorwaarden is dat de overheid het lange verblijf deels zelf veroorzaakt heeft, door foute of trage besluiten. Als een kind acht jaar in Nederland woont, is het geworteld, vindt Spekman. Ze horen in Nederland thuis.

Spekman verwacht dat hij een meerderheid voor zijn initiatiefwet krijgt. „We maken de wet samen met de ChristenUnie. En de gehele linkse oppositie steunt het voorstel ook. SP, GL, D66 en PvdD steunen, SGP is nog afwachten. We hebben maar een paar extra stemmen nodig.”

Er wordt steeds vaker voor gepleit kinderen die jarenlang in Nederland verblijven een verblijfsvergunning te geven. Het gaat om naar schatting 2.000 kinderen.

Deze week werd er geprotesteerd tegen de dreigende uitzetting van de achttienjarige Mauro. Hij woont acht jaar bij een pleeggezin in Limburg, is aan zijn pleegouders en pleegbroertje gehecht en zou terug moeten naar Angola.

Een paar maanden geleden was er ophef rond het Afghaanse meisje Sahar. Haar gunde minister Leers (Immigratie en Asiel, CDA) uiteindelijk een verblijfsvergunning omdat ze als verwesterd meisje in Afghanistan geen leven zou hebben.

Organisaties als Defence for Children pleiten al langer voor een verblijfsvergunning voor verwesterde en gewortelde kinderen.

Interview met Hans Spekman: pagina 6-7