Hoe raken meisjes op het slechte pad?

Tot op zekere hoogte zijn de gevaren voor jongens en meisjes dezelfde: wie met verkeerde vrienden omgaat, niet zo intelligent is, spijbelt, problemen heeft op school, impulsief is en een riskante leefstijl heeft (bijvoorbeeld rookt, alcohol drinkt en op straat rondhangt), loopt meer kans om op het criminele pad te raken.

Maar er zijn ook factoren die specifiek voor meisjes extra risico’s met zich meebrengen. Misbruik bijvoorbeeld. Meisjes die asociaal gedrag vertonen of geweld gebruiken, blijken vroeger vaker te zijn blootgesteld aan fysiek of seksueel misbruik dan jongens. Zij zijn ook gevoeliger voor traumatische gebeurtenissen en komen vaker uit „disfunctionele families”. Meisjes die als kind fysiek zijn mishandeld plegen zeven keer vaker gewelddadige delicten dan jongens, blijkt uit Amerikaans onderzoek. De VU-onderzoekers merken op dat óók bij jongens mishandeling en verwaarlozing de kans op delinquentie vergroten. Maar, stellen zij, meisjes worden hier nu eenmaal vaker aan blootgesteld.

Factoren die bij meisjes duidelijk een grotere rol spelen dan bij jongens zijn ‘lichamelijke rijping’ en seksueel gedrag. Meisjes die vroeg puberen laten vaker probleemgedrag zien: roken, drinken, spijbelen. Vroegrijpe meisjes in achterstandsbuurten lopen echter een groter risico gewelddadig verdrag te vertonen dan vroegrijpe meisjes in betere buurten, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

De relatie met hun moeder is voor meisjes van groot belang. Als meisjes thuis weinig open zijn over wat hen bezighoudt, is de kans groter dat ze op het criminele pad raken. Bovendien hebben meisjes meer steun en warmte nodig dan jongens, vooral van hun moeder.

Tot slot verhogen angststoornissen de kans dat een meisje de fout ingaat. Meisjes met verslavings- en stemmingsproblemen hebben een vier keer grotere kans op recidive dan meisjes zonder deze problemen.

De meisjes die in justitiële inrichtingen zitten, kampen vaker met angst, depressie en suïcidaal gedrag dan jongens.