Eerste Kamer keurt boete voor langstudeerders goed

Eerstejaars studenten Recht in Collegezaal Oudemanhuispoort. Foto NRC / Maurice Boyer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het plan om studenten die meer dan een jaar studievertraging oplopen een boete van 3000 euro te geven. Het wetsvoorstel kreeg goedkeuring van de regeringspartijen, aangevuld met PVV en SGP.

Pieter van Os, politiek redacteur van NRC Handelsblad:

“Het is opvallend dat tijdens het eerste grote debat sinds de nieuwe samenstelling van de Senaat, waarin de regering geen meerderheid heeft, die ene stem van SGP de doorslag geeft. Het kabinet had in een eerder stadium de maatregel van een jaar uitstel toegevoegd om die partij over de streep te trekken.”

De nieuwe wet gaat weliswaar op 1 september in, maar de eerste boetes worden pas een jaar later uitgedeeld.

De studentenorganisaties ISO, LSVb en LKvV vechten het besluit bij de rechter aan. Zij vinden dat er juridische bezwaren aan de wet kleven, waaronder het ontbreken van een overgangsregeling voor studenten die al bezig zijn. Daarnaast wordt geen onderscheid gemaakt tussen deeltijdstudenten en voltijdstudenten.

De Halbe-heffing, vernoemd naar de initiatiefnemer van het voorstel, zorgde eerder voor veel onvrede bij studenten. Begin dit jaar protesteerden ruim 11.000 studenten tegen het plan.