Beetje context bij Coens beeld

Hij wordt waarschijnlijk niet van zijn sokkel getrokken, maar het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn krijgt wel een ander bordje met daarop uitleg over zijn daden in de Oost. De gemeenteraad debatteert volgende week over de toekomst van het monument in het centrum van de stad, maar nu al is bekend dat de tekst ook recht moet doen „aan de donkere kanten van de geschiedenis van Jan Pieterszoon Coen”.

Coen – in 1587 geboren in Hoorn en bekend van de leus „Dispereert niet, ontsiet uwe vyanden niet, daer en is ter werelt niet dat ons can hinderen... daer can in Indiën wat groots verricht worden!” – voerde namens de VOC een agressieve handelspolitiek. De inname van de Banda-eilanden, die tegen de wil van Coen met de Portugezen hadden gehandeld, kostte duizenden mensen het leven.

De raad van Hoorn spreekt over het standbeeld naar aanleiding van een burgerinitiatief. Als zo’n initiatief voldoende ondertekenaars heeft, moet de raad het behandelen. De initiatiefnemers willen het beeld het liefst helemaal weg hebben. De raad vindt een aanpassing van het opschrift waarschijnlijk voldoende.