Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Arbeidsmarkt

Abvakabo FNV-voorzitter Edith Snoey opgestapt

De voorzitter van Abvakabo FNV, Edith Snoey, stapt op. Dat meldt de NOS.

Het vertrek van Snoey heeft vooral te maken met een verschil van mening van Snoey en het bondsbestuur van Abvakabo FNV over het pensioenakkoord.

Snoey heeft hierop volgens de bond de conclusie getrokken dat er geen werkbare situatie meer bestaat. Bondspenningmeester Meindert van den Berg zegt de gang van zaken te betreuren. “Maar dit is helaas een onvermijdelijke conclusie.”

Werkgevers, werknemers en het kabinet sloten vorige maand een akkoord over de pensioenen. Daarin staat onder meer dat de AOW-leeftijd in 2020 omhoog gaat naar 66 jaar en daarna waarschijnlijk in 2025 naar 67 jaar.
Abvakabo FNV meldde eind juni dat het bondsbestuur het principeakkoord onvoldoende vindt en spreekt van een ‘nee, tenzij’. De risico’s zouden te eenzijdig bij de werknemers worden gelegd, wat volgens Abvakabo FNV onacceptabel is. “Werkgevers moeten medeverantwoordelijk blijven voor de gevolgen van mogelijke problemen op de financiële markten. Die verantwoordelijkheid moet juridisch afdwingbaar zijn”, aldus de bond destijds.

Snoey stelde eind juni nog dat Abvakabo FNV het belangrijk vindt een uiterste poging te doen om een voor de leden acceptabel akkoord te bereiken. Een woordvoerder van Abvakabo FNV zegt dat het standpunt van de bond over het pensioenakkoord ongewijzigd blijft.

Het pensioenakkoord zorgt binnen de FNV voor meer problemen. Ook de grootste vakbond FNV Bondgenoten is tegen en heeft besloten een eigen referendum onder de leden te houden. Vanwege dit referendum komt er geen referendum van de FNV onder de leden van alle aangesloten bonden, maar moeten de bonden zelf gaan kijken hoe ze de leden willen polsen. Op 12 september moet dan het eindoordeel worden geveld.

Snoey (1956) zat sinds 1997 in het dagelijks bestuur van de naar eigen zeggen grootste bond in de publieke sector. In 2005 werd ze gekozen tot de nieuwe voorzitter. Vice-voorzitter Corrie van Brenk neemt per direct de taken van Snoey over. Samen met de bondspenningmeester en bondssecretaris Ruud Kruin vormt Van Brenk voorlopig het dagelijks bestuur van Abvakabo FNV. Dit dagelijks bestuur vormt samen met elf onbezoldigde bestuurders het bondsbestuur.

Snoey groeide naar eigen zeggen op in een ‘rood nest’. Haar vader was conducteur en haar moeder vrijwilliger. Ze begon in 1978 bij de toenmalige Abva (Algemene Bond van Ambtenaren) als jongerensecretaris en beleidsmedewerker. Vanaf 1990 was ze als bestuurder van Abvakabo actief voor onder meer de thuiszorg en nutsbedrijven.